Avtackning

30 december, 2020

Göran Nilsson och Jenny Björkman som  båda tackat nej till fortsatt arbete i styrelsen avtackades i samband med årsmötet.

 

Göran har varit kassör i hela 32 år och Jenny ledamot i 2 år. Vi tackar dem båda för deras engagemang i vår förening. Göran kommer att fortsätta sitt engagemang i valberedningen och som revisorssuppleant. Nya ledamöter i styrelsen är Jonas Höglund och Petra Onerhed. Övriga är Kurt Oldeskog, ordförande, Maria Öhman, sekreterare, Peter Björk, Torsten Nordén och Anders Skarin.