Kontaktuppgifter

Styrelse vald vid årsmöte 2020-11-28

Ordförande: Kurt Oldeskog, 070-3466755, kurt.oldeskog@gmail.com

Sekreterare: Maria Öhman, 076-8150314, maria.hman@telia.com

Kassör: Petra Onerhed, 070-4863270, p.onerhed@gmail.com

Ledamot: Jonas Höglund, 070-6793222, jonas.hoglund@outlook.com

Ledamot: Peter Björk, 070-2297166, pfa690@gmail.com

Ledamot: Torsten Nordén, 070-5143820, torikurres@telia.com

Ledamot: Anders Skarin, 070-5908993, skapanders@hotmail.com

Valberedning:

Göra Nilsson, 073-2538046, goranmobacken@gmail.com

Melanie Prinsloo, 072-3875987, lagom.bushbaby@gmail.com

Revisor

Helena van Loosdrecht, 070-9317287, hvloosdrecht@gmail.com

Revisorssuppleant

Göran Nilsson, 073-2538046, goranmobacken@gmail.com

Utbildning

Ingemar Åberg, 0704-670534, ingemarshonung@hotmail.com

Anders Skarin, skapanders@hotmail.com

Avel

Ingemar Åberg, 0704-670534, ingemarshonung@hotmail.com

Peter Björk, 070-2297166, pfa690@gmail.com

Ordförande i honungsbedömningkommittén

Bertil Hammargren, 070-6022630, odenhammar@hotmail.com

Kontaktperson mot distrikt

Göran Nilsson, 073-2538046, goranmobacken@hotmail.com

Administratör av medlemsregister/kontakt SBR

Maria Öhman, 076-8150314, maria.hman@telia.com

Bilhälsa

Torsten Nordén, 070-5143820, torikurres@telia.com

Näring

Kurt Oldeskog, 070-3466755, kurt.oldeskog@gmail.com

Kvalitet

Maria Öhman, 076-8150314, maria.hman@telia.com

Hemsideansvarig

Petra Onerhed, 070-4863270, p.onerhed@gmail.com