Nästa medlemsträff söndagen den16 augusti kl 13

12 augusti, 2020

Vi träffas hos Maria Öhman och P-O Olofsson på Germunds väg 1 i Sigtuna.

Temat är invintring och hur vi skapar bra förutsättningar för kommande säsong.

Välkomna!