Test av amerikansk yngelröta 2020

29 juni, 2020

I år fick vi in prover från i princip alla våra medlemmars samhällen och det är med glädje vi kan meddela att inga sporer hittats i något av de inlämnade proverna.